lunes, 28 de noviembre de 2016

A25 Adierazpena // Declaración 25N

A25 EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI EZ


Azaroak 25 “Emakumeen kontrako indarkeriaren Nazioarteko egunean”, aldarrikatu behar dugu emakumeen eta nesken kontrako indarkeriaren kontra gaudela eta gure gaitzespenik irmoena adierazi nahi dugu emakumeen aurkako edozein indarkeria-adierazpenekiko, izan ere, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunen emaitza dira.

Genero indarkeria 15 eta 44 urte bitarteko emakumeen heriotza kausa nagusia da munduan. Intermón Oxfam esaten drenaren arabera, munduko 10 emakumetik 7k sufrituko dute indarkeria fisikoa edo sexuala noizbait haien bizitzan.

Eraso eta portaera sexistak ez dira indibiduo batzuen jarrera isolatuak, ezpada mundu osoan indarrean dagoen sistema baten parte. Sistema horren bitartez, emakumeen indarkeria ahalbidetzen da, haurtzarotik hasi eta euren bizitza osoan zehar.

Horregatik, Indarkeria matxistaren alderdi desberdinak identifikatzen jarraitzeko eguna da, jendartean normalizatuen dauden sotilenetatik hasita, hala nola ukitzeak; mezu eta adierazpen sexistak; janzkera, jendarte-sareen erabilera edo lagunartea kontrolatzea,eremu publikoa askatasunez okupatzeko zailtasunak; edota erasoak jasan dituzten neskek eta emakumeek jarritako salaketen egiazkotasuna zalantzan jartzea. Bigarren estadio batean sexu-erasoak eta eraso fisikoak egongo lirateke, eta, esparrurik bortitzenean, erailketak.

Gaur egun arte, 91 emakume hil dituzte. Euskal Herrian ere indarkeria bere adierazgarri altuenean agertu da, Alicia, Margarita, María Aranzazu… Hauek dira ezagutzen ditugun erailketak baina, etengabe ezagutzen ditugu emakumeenganako indarkeria beste mota batzuk. Sexu erasoen kasua da, uda honetan San Ferminetan gertatutako bortxaketa anizkuna oso entzunda.

Horregatik, esaten dugu desorekak indarrean jarraitzen duen bitartean indarkeria matxista hor egongo dela, botere-harreman desorekatu horiei eustea delako, hain zuzen, indarkeria horren funtsa. Hortaz, emakumea izate hutsagatik indarkeria jasateko aukera txikiena dagoen bitartean, gure herrian ez dugu bakea edo normalizazioa lortuko.

Guztion konpromiso aktiboa da indarkeria mota guztiak desagerraraztea, mikro eta makro indarkeria guztiak identifikatuz. Eta erantzukizuna emakumeen gainean jarri ordez, beren burua babesteko eta ez arriskatzeko eskatzen baitiegu, edozein eraso sexista sorrarazteko edo saihesten laguntzeko gai diren gizonen gainean jarriz.

Indarkeria matxista gainditzeko borrokatu beharko dugulako, maskulinitate tradizionalak ezabatu eta desegin beharko ditugulako, adostasun berriak eraikiz, enpatiatik, sororitatetik, aukeratzeko askatasunetik, segurtasunetik, arduratik, berdintasunetik eta elkarrekikotasunetik.
Horretatik guztiagatik, Emakumeenganako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Egunean Parekidetasun Batzordetik, non emakume-taldeak parte-hartzen dugun eta Udalak baita ere, konpromisoa hartzen dugu emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna oinarri bezala izango duen beste modelo social baten erainkuntzan aurrera egitea.

_________________________________________________________________________________

25N NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES


El 25 de Noviembre “Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres”, tenemos que reivindicar que estamos en contra de la violencia hacia las mujeres y niñas y mostrar nuestra firme repulsa a todas las expresiones de violencia sexista, que son fruto de la desigualdad entre hombres y mujeres.

La violencia de género es la principal causa de muerte de las mujeres de entre 15 y 44 años en el mundo. Según informa Intermón Oxfam, 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufrirá violencia física o sexual en algún momento de su vida.

Las agresiones y los comportamientos sexistas no son conductas aisladas de algunos individuos, sino que son parte del sistema, vigente en todo el mundo, que hace posible el ejercicio de la violencia contra las mujeres desde la infancia y a lo largo de toda su vida.

Por ello, hoy es el día de continuar identificando todas las diversas facetas de la violencia machista, desde las más sutiles y normalizadas en la sociedad, como pueden ser los tocamientos, mensajes y declaraciones sexistas, control sobre la vestimenta, dificultades para ocupar libremente el espacio público o el cuestionamiento de la veracidad de las denuncias interpuestas por chicas y mujeres que han sufrido agresiones; pasando por las agresiones sexuales y físicas y en los casos más graves por los asesinatos.

En lo que va de año, han asesinado a 91 mujeres. En Euskal Herria también se ha manifestado la violencia en su mayor exponente, Alicia,  Margarita, María Aranzazu… Estos son los asesinatos de los que tenemos conocimiento pero, continuamente tenemos conocimiento de otras formas de violencia contra las mujeres. Es el caso de las agresiones sexuales, muy escuchadas este verano por la violación múltiple ocurrida en San Fermines.

Por ello, decimos que habrá violencia machista mientras perviva la desigualdad, porque esta violencia es la encargada de controlar que dicha desigualdad se mantenga. Y que no lograremos la paz y la normalización en nuestro país mientras haya la mínima probabilidad de sufrir violencia por el mero hecho de ser mujer.

Es compromiso activo de todas y todos de erradicar la violencia en todas sus formas, identificando cada una de las micro y macro violencias. Y dirigiendo el foco de responsabilidad no tanto en las mujeres a quienes pedimos que se protejan, que no se expongan, sino en los hombres susceptibles de generar cualquier acto de agresión sexista o de poder evitarla.

Porque para superar la violencia machista tendremos que combatir, eliminar, deconstruir las masculinidades tradicionales, y construir nuevos consensos desde la empatía, la sororidad, la libertad de elección, la seguridad, el cuidado, la equidad y la reciprocidad.
Por todo ello, en este Día Internacional contra la Violencia Machista desde la Comisión de Paridad, en la que participamos los grupos de mujeres y también el Ayuntamiento, nos comprometemos a avanzar en la construcción de otro modelo social que tendrá como base la igualdad entre mujeres y hombres.

jueves, 22 de septiembre de 2016

BELDUR BARIK MARTXAN DA!

BELDUR BARIK LEHIAKETA 

Hemen da Beldur Barik programaren seigarren edizioa, neska-mutilek erakusteko, adierazpen artistikoen bitartez, nola egiten dioten aurre berdintasun ezari errespetuan, berdintasunean, askatsun eta autonomian, erantzukidetasunean eta indarkeriaren aurkako jarrera sendoan oinarritutako jarrerarekin.

Beldur Barik programa azaroaren 25aren inguruan jarri zen abian, hau da, euskal instituzio guztiek batera antolatzen duten Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Egunaren inguruan.


Programaren helburu orokorra emakumeenganako indarkeria prebenitzea, bere adierazpide guztietan, bereziki, neska gazteek jasaten duten indarkeria; horretarako, neskei behar diren tresnak eta baliabideak ematea, indarkeria sexista ezagutu eta aintzat hartu ahal izan dezaten, eta mutilekin, berriz, jarrera sexistei aurre egiteko neurriak lantzea, eta eraso sexisten aurrean zeregin aktiboa izan dezaten animatzea da.

Nerabeekin eta gazteekin egiten da lan, bi adin tarte desberdinekin. Neskekin eta mutilekin jarduten da, baina, batzuetan, bereiz hartuta (adibidez, jabekuntzako tailerretan) eta, beste batzuetan, topaketa eta baterako lana sustatuz (adibidez, lehiaketan).

Euskal Autonomia Erkidegoko 12 eta 26 urte arteko neska-mutilek parte hartu ahal dute, bi kategoriatan:
1. kategoria: 12 – 17 urte
2. kategoria: 18 – 26 urte

Banaka zein taldeka parte hartu ahal da, ikastetxe gisa, ikasgela gisa edo elkarte gisa. Taldeko norbaitek 18 urte edo gehiago baditu, proiektua bigarren kategorian sartuko da zuzenean. Gehienez, 3 proiektu aurkeztu daitezke.

Adin txikiko partaideek lehiaketaren oinarrietan aurki dezaketen baimen orria bete beharko dute.

Deialdi honetan parte hartu nahi duten pertsonek osorik bete beharko dute webgunean dagoen formularioa (lehiaketaren atalean, oinarri hauekin batera). Behin formularioa beteta eta plataforma bidez igorrita, mezu bat azalduko da WEB gunean adieraziz izen ematea modu egokian egin dela. Horretaz gain, erantzun automatikoa bidaliko da erraztutako email helbidera baieztatzeko lana jaso dela.

Beldur Barik programak bi ekintza erabiltzen ditu garatzeko: Lehiaketa eta Topaketa, programaren ardatz direnak. Lehiaketaren oinarriak webgunean kontsulta daitezke.

Lanak aurkezteko epea irailaren 9tik azaroaren 9ra izango da, eta hilabete berako 26an Topaketa bat ospatuko da Urdulizen, bertan ekintza desberdinak ezberdinan egingo dira.


AIARALDEKO “BELDUR BARIK JARRERA 2016” LEHIAKETA: 

Bestalde, aurrera ermango da deialdi lokal bat, non eskualdeko 12 eta 26 urteko neska-mutilek parte har dezaketen. Hau da, Aiaran, Amurrion, Laudion, Okondo, Orozkon, Arespalditzan eta Urduñan erroldatuta eta/edo ikasten dauden gazteek.
Aiaraldeko lehiaketan aurkeztutako lanek zuzenean parte hartuko dute EAEko lehiaketaren 7.edizioan.

Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek, osorik bete beharko dute www.beldurbarik.org webgunean.
Lanak azaroaren 9ra arte aurkeztu daitezke (egun hori barne).

Informazio gehiago www.beldurbarik.org  edo mail bat bidaliz berdintasuna@urduna.com


¡¡BELDUR BARIK YA ESTÁ AQUÍ!!

Concurso Beldur Barik!

Ya está aquí a sexta edición del Programa Beldur Barik, para que chicas y chicos, a través de expresiones artísticas, muestren cómo se enfrentan a la desigualdad con actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la libertad y la autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia.
Beldur Barik es un programa puesto en marcha en torno al 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que realizan todas las instituciones vascas de manera conjunta.

El objetivo general del programa es prevenir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, especialmente, la que sufren las mujeres jóvenes, dotándolas, a ellas, de herramientas y recursos para que puedan conocer y reconocer la violencia sexista, y trabajando, con ellos, la prevención de comportamientos sexistas, animándoles a tomar un papel activo ante las agresiones sexistas.

Beldur Barik utiliza para su desarrollo dos acciones: Concurso Topaketa, que funcionan como elementos vertebradores del programa. Las bases del concurso se pueden consultar en la página.

Se trabaja con adolescentes y jóvenes en dos franjas de edad diferenciada trabajando con chicas y chicos, en ocasiones de forma diferenciada (ej: en los talleres de empoderamiento) y en otras promoviendo el encuentro y trabajo conjunto (ej.: el concurso).

Pueden participar chicas y chicos entre 12 y 26 años de la Comunidad Autónoma del País Vasco en dos categorías:
1ª categoría: 12 – 17 años
2ª categoría: 18 – 26 años

Se puede participar de manera individual o colectiva, como centro educativo o aula o como asociación. Si dentro del grupo hay una persona que supere los 18 años el proyecto pasará directamente a la 2ª categoría. El máximo de proyectos a presentar es de tres.

Los y las participantes menores de edad deben rellenar una solicitud de permiso que encontrarán dentro de las bases del concurso.

Las personas interesadas en tomar parte en esta convocatoria deberán cumplimentar en su totalidad el formulario que encontrarán en la web, en la sección de concurso junto a estas mismas bases. Una vez cumplimentado y enviado el formulario por plataforma WEB, aparecerá un mensaje confirmando que la inscripción se ha realizado correctamente y, además, se recibirá una contestación automática en el email de contacto facilitado, en el que se confirmará su recepción.

La fecha de entrega de trabajos es desde el 09 de septiembre hasta el 09 de noviembre, y el 26 del mismo mes se celebrará una Topaketa en Urduliz, en la que se harán diferentes actividades.

AIARALDEKO “BELDUR BARIK JARRERA 2016” LEHIAKETA: 

Además, se llevará a cabo una convocatoria local en el que pueden participar chicas y chicos entre 12-26 años que se encuentren empadronadas y/o estudien en los municipios de Amurrio, Ayala, Llodio, Okendo, Orduña, Orozko y Respaldiza.
Los trabajos presentados al concurso comarcal optarán automáticamente también a los premios de la 7ª edición del concurso autonómico.

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deberán cumplimentar en su totalidad el formulario que encontrarán en la web de Beldur Barik.

El plazo de entrega de los trabajos finalizará el 09 de noviembre (inclusive).

Más información en www.beldurbarik.org o enviando un e-mail a berdintasuna@urduna.com 


martes, 28 de junio de 2016

28 JUNIO - Día Internacional del orgullo LGTBI

Desde que los disturbios de Stonewall (Nueva York, 1969), marcaron el inicio de la reivindicación y exigencia de derechos para la comunidad homosexual, la insistencia de lesbianas, homosexuales, transexuales y transgénero se ha materializado a lo largo y ancho del Planeta en la defensa del derecho a una vida digna y a una ciudadanía plena que pasa, inexorablemente, por el derecho al respeto de la diversidad sexual.
Cuatro décadas han pasado desde entonces y no cabe duda de que en nuestra sociedad, significativos avances logrados gracias al tesón reivindicativo del Movimiento LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) nos sitúan en una equiparación de derechos hasta hace poco inimaginable. Pese a ello la reivindicación de sus derechos como parte inalienable de los Derechos Humanos tiene aún vigencia.
Consideramos que invisibilizar la orientación e identidad de las personas no heterosexuales es un acto de violencia, y que debemos trabajar en la creación de un marco de visibilidad, no discriminación y de inclusión educativa que promueva un clima de convivencia basado en el respeto, el ejercicio de los derechos humanos, y los principios democráticos que permiten establecer relaciones igualitarias desde el reconocimiento enriquecedor de todas las diversidades sexuales.
Pero no toda la sociedad responde igual. Todavía persisten comportamientos intolerantes que reaccionan con insultos, vejaciones e, incluso, agresiones ante personas que libre y legítimamente viven su orientación sexual.
Esto nos indica que hay que seguir apostando por un cambio de mentalidades que respete la libertad de los y las demás y que haga posible el efectivo reconocimiento y respeto hacia todas y cada una de las formas de vivir y expresar la sexualidad y el género. Así y desde la responsabilidad pública, manifestamos nuestro compromiso:
  1. A favor de una educación afectivo-sexual en consonancia con los tiempos, que sepa integrar sin conflicto los modelos de feminidad y masculinidad no homogéneos.
  2. Por incorporar el derecho al ejercicio de la libertad sexual en el desarrollo de la acción pública e institucional, y
  3. Por fomentar una sociedad abierta y tolerante que condene y reaccione enérgicamente ante cualquier expresión de discriminación, incluida la vulneración del derecho a la libertad sexual.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Orduña en este 28 de Junio quiere reiterar su más firme rechazo a la conculcación de los derechos de la comunidad LGTB que se pone de manifiesto con cualquier actitud o comportamiento de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.


EKAINAK 28 - LGTBI harrotasunaren Nazioarteko Eguna

Stonewall-eko (New York, 1969) istiluek homosexualen komunitatearen eskubideen aldarrikapena eta eskakizunen hasiera markatu zutenetik, lesbianen, homosexualen, transexualen eta transgeneroen ekina bizimodu duinaren eta herritartasun osoaren eskubidearen defentsan gauzatu da planeta osoan, eta horretarako ezinbestekoa da dibertsitate sexualari zor zaion errespetua.
Lau hamarkada igaro dira ordutik hona eta, zalantzarik gabe, gure gizartean LGTB mugimenduaren (lesbianak, gayak, transexualak eta bisexualak) adore aldarrikatzaileari esker egin diren aurrerapen handiek orain gutxira arte imajinaezina zen eskubideen parekatze-egoeran jartzen gaituzte. Hala ere, euren eskubideak aldarrikatzea, giza eskubideen zati besterenezina baitira, beharrezkoa da oraindik.
Gure iritziz, heterosexualak ez diren pertsonen orientazioa eta nortasuna ikusezin bihurtzea indarkeria-ekintza bat da, eta lanean jarraitu behar dugu giza eskubideenganako errespetuan eta egikaritzan eta sexu-aniztasun guztien arrezagutze aberatsean funtsaturiko berdintasunezko harremanak ezartzea ahalbidetzen duten printzipio demokratikoetan oinarrituko den bizikidetza-giroa sustatuko duen ikuspen, diskriminaziorik ezaren eta heziketa-inklusioko esparru bat sortzeko.
Baina gizarte osoak ez du berdin erantzuten. Oraindik ere, jokabide intoleranteak daude, orientazio sexuala modu askean eta legitimoan bizi duten pertsonen aurrean irainekin, isekekin eta erasoekin erantzuten dutenak.
Horrek erakusten digu pentsamoldeak aldatzeko ahaleginarekin jarraitu behar dela, beste batzuen askatasuna errespetatzeko eta sexualitatea eta generoa bizitzeko eta adierazteko modu guztiak onartu eta errespetatu ahal izateko. Horrela, eta erantzukizun publikoa daukagun heinean, gure konpromisoa agertzen dugu:
  1. Garai honekin bat datorren hezkuntza afektibo-sexualaren alde, homogeneoak ez diren feminitatearen eta maskulinotasunaren ereduak gatazka barik uztartzen jakingo duena;
  2. Askatasun sexualaren eskubidea ekintza publiko eta instituzionalaren jardunean erabiltzearen alde, eta
  3. Gizarte ireki eta tolerantea bultzatzearen alde, bazterkeriaren edozein adierazpenaren aurrean, askatasun sexualaren eskubidearen urraketa barne delarik, hura gaitzetsi eta erantzun adoretsua emango duena.

Hori dela-eta, Urduñako Udalak, ekainaren 28an, gaitzespen sendoa erakutsi nahi dute LGTB komunitatearen eskubideak urratzearen aurrean, orientazio sexuala eta genero-identitateagatiko bazterkeria agertzen duen edozein jokabide edo jarreraren aurrean.


jueves, 23 de junio de 2016

ASKI DA!!!

Aste honetako erailketa matxistak salatzeko kontzentrazioa deitu du Parekidetasun Batzordeak, gaur, osteguna 20:30tan Foru Plazan!

Parekidetasun Batzordearen arabera,  "indarkeria matxista lehen mailako arazoa da. Emakumeen erailketak izerbergaren punta badira ere, indarkeria matxista emakumeen eguneroko ogia da, gehienetan ezkutuan geratzen dena".
Horregatik adierazi dute arazoa kolektiboa dela, eta guztion ardura dela indarkeria matxistari aurre egitea. Hori dela eta,eragile ezberdinekin batera udalak osatutako Parekidetasun Batzordeak eraso matxistak salatu eta mobilizazioan parte hartzera deitu ditu herritarrak.
¡La comisión de Paridad ha convocado una concentración, hoy,  jueves a las 20:30h en la Foru Plaza para denunciar los asesinatos machistas de esta semana!

Según la Comisión de Igualdad, "la violencia machista es un problema de primer nivel. Aunque los asesinatos de mujeres sean la punta del iceberg, la violencia machista es el pan de cada día de las mujeres, algo que en muchos casos, queda en la sombra. Es un problema colectivo y hacerle frente es responsabilidad de todas las personas". Por ello, la Comisión de Igualdad, compuesta por diferentes asociaciones locales junto con el Ayuntamiento, ha realizado un llamamiento a participar en la movilización y denunciar los ataques machistas.

http://www.urduna.com/eu-ES/Albisteak/Orrialdeak/Concentraci%C3%B3nencontradelaviolenciamachistaantelosasesinatosdeestasemana.aspxjueves, 28 de abril de 2016

OTXOMAIOS!! KONTZIENTZIAZIO KANPAINAK // CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN DE OTXOMAIOS

En primer lugar, mediante la campaña “Arriskurik gabe, hobeto” se facilitarán alcoholímetros y preservativos en las txosnas, que podrá adquirir gratuitamente cualquier persona que así lo demande.


Finalmente, desde la Comisión de Paridad se ha trabajado en una campaña que pretende frenar las agresiones, tanto verbales como físicas, dirigidas a mujeres. El proyecto se llama “Por unas fiestas Igualitarias. ¡Respétame!”, y se presenta a modo de pegatinas que se repartirán, gratuitamente, entre toda la población. Así, cada persona que porte esta insignia lo hará conscientemente perdiendo el miedo a rechazar todo tipo de violencia, ya sea implícita o explícita.
Estamos seguras que si el total de la población se implica en esta campaña lograremos la disminución o erradicación de estas situaciones violentas.

Dentro de las acciones que se desarrollarán en las fiestas estarán, por un lado, el "Photocall por la Igualdad" el 6 de mayo, de 20:30 a 22:30h, y por otro lado, se instalará una carpa en la Foru Plaza denominada "Espacio libre de Violencia Sexista" el 14 de mayo de 22:00 a 00:00h._________________________________________________________________OTXOMAIOETAKO KONTZIANTZIAZIO KANPAINAK

Hasteko, “Arriskurik gabe, hobeto” kanpainaren partez alkohol neurgailuak eta kondoiak jarriko dituzte txosnetan, eskatzen duen edozein pertsonak doan eskuratzeko.


Bukatzeko, Parekidetasun Batzordetik, emakumeei zuzendutako erasoak, bai ahozkoak bai fisikoak, geldiaraztea nahi duen kanpaina landu da. Proiektuaren izena “Jai Parekideen Alde. Errespeta Nazazu!” da, horren baitan pegatinak  banatuko ditugu dohainik hiritargoaren artean. Ikurra darabilen norbanakoak kontzienteki egitea da asmoa, edozein motatako indarkeria, inplizitua zein esplizitua, baztertzeko beldurrik gabe.

Ziur gaude hiritargo guztiaren inplikazioarekin egoera bortitzen gutxitzea edo desagerpena lortuko dugula.


Jaietan garatuko diren ekintzen barruan egongo dira, batetik, "Berdintasunagatiko Photocall-a" maiatzaren 6an 20:30tatik 22:30tara, eta bestetik, Foru Plazan karpa bat jarriko da "Indarkeria sexistarik gabeko gunea" deritzona, maiatzaren 14an, 22:00tatik 00:00tara.jueves, 3 de marzo de 2016

BERDINTASUNEAN BIZI - VIVE EN IGUALDAD


Udaleko Berdintasun Sailetik martxan jarri da martxoak 8ko kanpaina "Emakumeen Nazioarteko Eguna", "Berdintasunean Bizi" leloarekin.

Ospakizunaren egunean eta kanpaina bultzatzeko, haurrak, gazteak eta emakumeak plazara gertutatu ziren. Egun horretan, parte-hartu zuten emakume guztiei argazkia atera zitzaien, eta gogo handiz bertan parte-hartu zuten.

Horren emaitza bezala bideo bat egin zen, etea hemen ikusteko aukera duzue.

Baita ere, martxoak 8ko programazioa lutzatzen dizuegu._________________________________________________________________Desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento se ha puesto en marcha la campaña para el 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer", con el lema "Vive en Igualdad".

En el marco de la celebración se dieron cita niñas, adolescentes y mujeres en la plaza para apoyar la campaña impulsada. Ese día, se fotografío a todas las asistentes quienes con mucha disposición se animaron a formar parte de ella.

Como resultado de esta acción se realizó un vídeo, que podéis ver aquí.

También, os facilitamos la programación del 8 de marzo.


Martxoak 8ko kartela
Cartel 8 de marzo